TYCKT

Ordet TYCKT är ett härligt ord som vi här i Höga Kustens Norrport Husum faktiskt är kända för.

Det är ett positivt ord som används för att uttrycka allt som är bra, gott, snyggt, fint och så vidare.

Ex. det smakar tyckt, känns tyckt, stämningen är tyckt och man kan t.o.m. se tyckt ut!

Ett allmänt glatt ord som ger ett leende på omgivningen.

Uttrycket sägs härstamma från 20-talet då man sa att "Husumjäntern" var tyckt!